Giải bài C4 Trang 22 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 22 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 6: Lực ma sát.

Đề bài C4 Trang 22 SGK Vật lý lớp 8:

Tại sao trong thí nghiệm trên, mặc dù có lực kéo tác dụng lên vật nặng nhưng vật vẫn đứng yên?

Lời giải câu C4 Trang 22 SGK Vật lý lớp 8:

Vật vẫn dứng yên vì giữa vật và một sàn xuất hiện lực cản (gọi là lực ma sát nghỉ), lực này tác dụng lên vật và cân bằng với lực kéo.

BAIVIET.COM