Giải bài C4 Trang 22 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C4 Trang 22 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng.

Đề bài C4 Trang 22 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C4 Trang 22 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C4 Trang 22 SGK Vật lý lớp 6:

(1) lực đẩy

(2) lực ép

(3) lực kéo

(4) lực kéo

(5) lực hút

(BAIVIET.COM)