Giải bài C3 Trang 99 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 99 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 28: Động cơ nhiệt.

Đề bài C3 Trang 99 SGK Vật lý lớp 8:

Các máy cơ đơn giản học ở lớp 6 có phải là động cơ nhiệt không ? Tại sao ?

Lời giải câu C3 Trang 99 SGK Vật lý lớp 8:

Không. Vì trong quá trình hoạt động của các máy này không có sự chuyển hóa từ năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy thành cơ năng.

(BAIVIET.COM)