Giải bài C3 Trang 96 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 96 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trông các hiện tượng cơ và nhiệt.

Đề bài C3 Trang 96 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và nhiệt đã học.

Lời giải câu C3 Trang 96 SGK Vật lý lớp 8:

Ví dụ:

– Nhà máy thủy điện biến cơ năng thành điện năng.

– Rót một cốc nước nóng để sau một thời gian nước nguội đi do có sự truyền nhiệt năng từ nước ra không khí.

(BAIVIET.COM)