Giải bài C3 Trang 9 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 9 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 2: Vận tốc.

Đề bài C3 Trang 9 SGK Vật lý lớp 8:

Dựa vào bảng kết quả xếp hạng, hãy cho biết độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động và tìm từ thích hợp điền vào các chỗ trống của kết luận sau đây :

Độ lớn của vận tốc cho biết sự…..(1)……, …..(2)….. của chuyển động.

Độ lớn của vận tốc được tính bằng …..(3)…… trong một …….(4)…… thời gian.

Lời giải câu C3 Trang 9 SGK Vật lý lớp 8:

Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động.

Độ lớn của vận tốc được tính bằng quãng đường đi được trong suốt một đơn vị thời gian.

(BAIVIET.COM)