Giải bài C3 Trang 89 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 89 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt.

Đề bài C3 Trang 89 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C3 Trang 89 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C3 Trang 89 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C3 Trang 89 SGK Vat ly lop 8 - Loi giai

(BAIVIET.COM)