Giải bài C3 Trang 84 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 84 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng.

Đề bài C3 Trang 84 SGK Vật lý lớp 8:

Trong thí nghiệm này cần phải giữ không đổi những yếu tố nào ? Muốn vậy phải làm thế nào ?

Lời giải câu C3 Trang 84 SGK Vật lý lớp 8:

Cần phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vây, hai cốc phải đựng cùng một lượng nước giống nhau.

BAIVIET.COM