Giải bài C3 Trang 80 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 80 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt.

Đề bài C3 Trang 80 SGK Vật lý lớp 8:

Tại sao biết được nước trong cốc đã nóng lên ?

Lời giải câu C3 Trang 80 SGK Vật lý lớp 8:

Nhờ quan sát số chỉ của nhiệt kế nhúng trong cốc mà ta biết nước nóng lên.

BAIVIET.COM