Giải bài C3 Trang 77 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 77 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 22: Dẫn nhiệt.

Đề bài C3 Trang 77 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để mô tả sự truyền nhiệt năng trong thanh đồng AB.

Lời giải câu C3 Trang 77 SGK Vật lý lớp 8:

Các đinh rơi theo thứ tự a, b, c và d chứng tỏ nhiệt năng được truyền từ phần nóng hơn sang phần ít nóng hơn (truyền từ đầu A sang đầu B của thanh đồng).

BAIVIET.COM