Giải bài C3 Trang 75 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 75 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 21: Nhiệt năng.

Đề bài C3 Trang 75 SGK Vật lý lớp 8:

Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của miếng đồng và của nước thay đổi như thế nào ? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt ?

Lời giải câu C3 Trang 75 SGK Vật lý lớp 8:

Nhiệt năng của miếng đồng sẽ giảm và nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự truyền nhiệt.

BAIVIET.COM