Giải bài C3 Trang 72 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 72 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Đề bài C3 Trang 72 SGK Vật lý lớp 8:

Tại sao các phân tử nước có thể làm cho các hạt phấn hoa chuyển động ?

Lời giải câu C3 Trang 72 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C3 Trang 72 SGK Vat ly lop 8 – Loi giai

(BAIVIET.COM)