Giải bài C3 Trang 70 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 70 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào?

Đề bài C3 Trang 70 SGK Vật lý lớp 8:

Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt. Hãy giải thích vì sao ?

Lời giải câu C3 Trang 70 SGK Vật lý lớp 8:

Vì khi khuấy lên thì các phân tử đường xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước, cũng như các phân tử nước xen vào giữa khoảng cách giữa các phân tử đường nên nước đường có vị ngọt.

BAIVIET.COM