Giải bài C3 Trang 69 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C3 Trang 69 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 22: Nhiệt kế – Nhiệt giai.

Đề bài C3 Trang 69 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C3 Trang 69 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C3 Trang 69 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C3 Trang 69 SGK Vat ly lop 6 - Loi giai

(BAIVIET.COM)