Giải bài C3 Trang 59 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 59 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng.

Đề bài C3 Trang 59 SGK Vật lý lớp 8:

Khi quả bóng chạm măt đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên, độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào? Thế năng và động năng của nó thay đổi thế nào?

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau :

Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng …..(1)….. dần. Vận tốc của nó …..(2)… dần, như vậy thế năng của quả bóng …(3)…. dần, động năng của nó …(4)… dần.

Lời giải câu C3 Trang 59 SGK Vật lý lớp 8:

Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng tăng dần. Vận tốc của nó giảm dần, như vậy thế năng của quả bóng tăng dần, động năng của nó giảm dần.

BAIVIET.COM