Giải bài C3 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C3 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn.

Đề bài C3 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C3 Trang 59 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C3 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6:

(1) tăng

(2) lạnh đi

(BAIVIET.COM)