Giải bài C3 Trang 56 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 56 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 16: Cơ năng.

Đề bài C3 Trang 56 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C3 Trang 56 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C3 Trang 56 SGK Vật lý lớp 8:

Quả cầu A lăn từ vị trí (1) trên máng nghiêng đập vào miếng gỗ B thì sẽ va chạm với miếng gỗ B và làm cho miếng gỗ B dịch chuyển một đoạn.

BAIVIET.COM