Giải bài C3 Trang 52 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 52 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 15: Công suất.

Đề bài C3 Trang 52 SGK Vật lý lớp 8:

Từ kết quả của C2, hãy tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau: Anh…(1)….làm việc khỏe hơn, vì…..(2)….

Lời giải câu C3 Trang 52 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C3 Trang 52 SGK Vat ly lop 8 - Loi giai

(BAIVIET.COM)