Giải bài C3 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 1: Chuyển động cơ học.

Đề bài C3 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8:

Khi nào một vật được coi là đứng yên ? Hãy tìm ví dụ về vật đứng yên, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc.

Lời giải câu C3 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8:

Ta nói vật đứng yên khi vị trí của nó không thay đổi so với vật chọn làm mốc.

Chẳng hạn ta nói chiếc xe ô tô đỗ trong bến xe là vật đứng yên nếu chọn bến xe là vật làm mốc.

(BAIVIET.COM)