Giải bài C3 Trang 49 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C3 Trang 49 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 15: Đòn bẩy.

Đề bài C3 Trang 49 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C3 Trang 49 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C3 Trang 49 SGK Vật lý lớp 6:

(1) nhỏ hơn

(2) lớn hơn

(BAIVIET.COM)