Giải bài C3 Trang 47 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 47 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 13: Công cơ học.

Đề bài C3 Trang 47 SGK Vật lý lớp 8:

Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học ?

a) Người thợ mỏ đang đẩy làm cho xe goòng chở than chuyển động.

b) Một học sinh đang ngồi học bài.

c) Máy xúc đất đang làm việc.

d) Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.

Lời giải câu C3 Trang 47 SGK Vật lý lớp 8:

Các trường hợp có công cơ học là: a), c), d).

Giải thích: Vì ở cả 3 trường hợp đều có một lực tác dụng lên vật làm cho vật chuyển dời (tương ứng là: xe goòng chuyển động, máy xúc chuyển động và quả tạ chuyển động).

(BAIVIET.COM)