Giải bài C3 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 12: Sự nổi.

Đề bài C3 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8:

Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi ?

Lời giải câu C3 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8:

Do trọng lượng riêng của miếng gỗ nhỏ hơn so với trọng lượng riêng của nước nên khi thả miếng gỗ vào nước nó sẽ nổi.

(BAIVIET.COM)