Giải bài C3 Trang 41 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 41 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 11: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét.

Đề bài C3 Trang 41 SGK Vật lý lớp 8:

Trọng lượng của phần bị vật chiếm chỗ được tính bằng cách nào ?

PN = ….. – …..

Lời giải câu C3 Trang 41 SGK Vật lý lớp 8:

Công thức: PN = P2 – P1

(BAIVIET.COM)