Giải bài C3 Trang 32 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 32 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 9: Áp suất khí quyển.

Đề bài C3 Trang 32 SGK Vật lý lớp 8:

Trong thí nghiệm 2, nếu bỏ ngón tay bịt đầu trên ống ra thì xảy ra hiện tượng gì ? Giải thích tại sao ?

Lời giải câu C3 Trang 32 SGK Vật lý lớp 8:

Nếu bỏ ngón tay bịt đầu trên của ống ra thì nước sẽ chảy ra khỏi ống vì khi bỏ ngón tay bịt đầu trên của ống thì khí trong ống thông với khí quyển, áp suất khí trong ống cộng với áp suất cột nước trong ống lớn hơn áp suất khí quyển, do vậy sẽ làm nước chảy từ trong ống ra.

(BAIVIET.COM)