Giải bài C3 Trang 26 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 26 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 7: Áp suất.

Đề bài C3 Trang 26 SGK Vật lý lớp 8:

Chọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận dưới đây :

Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực ……(1)…… và diện tích bị ép ……(2)……

Lời giải câu C3 Trang 26 SGK Vật lý lớp 8:

Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng mạnh và diện tích bị ép càng nhỏ.

(BAIVIET.COM)