Giải bài C3 Trang 21 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 21 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 6: Lực ma sát.

Đề bài C3 Trang 21 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C3 Trang 21 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C3 Trang 21 SGK Vật lý lớp 8:

Trường hợp a) có lực ma sát trượt, trường hợp b) có lực ma sát lăn.

Dựa vào hình vẽ ta thấy cường độ lực ma sát trượt lớn hơn cường độ lực ma sát lăn.

(BAIVIET.COM)