Giải bài C3 Trang 18 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C3 Trang 18 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 5: Sự cân bằng lực – Quán tính.

Đề bài C3 Trang 18 SGK Vật lý lớp 8:

Đặt thêm một quả nặng A’ lên quả cân A (Hình 5.3b). Tại sao quả cân A cùng với A’ sẽ chuyển động nhanh dần ?

Lời giải câu C3 Trang 18 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C3 Trang 18 SGK Vat ly lop 8 - Loi giai

(BAIVIET.COM)