Giải bài C3 Trang 16 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C3 Trang 16 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước.

Đề bài C3 Trang 16 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C3 Trang 16 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C3 Trang 16 SGK Vật lý lớp 6:

(1) thả ;

(2) dâng lên ;

(3) thả chìm ;

(4) tràn ra.

(BAIVIET.COM)