Giải bài C2 Trang 95 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 95 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trông các hiện tượng cơ và nhiệt.

Đề bài C2 Trang 95 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C2 Trang 95 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C2 Trang 95 SGK Vật lý lớp 8:

– Khi con lắc chuyển động từ A đến B thế năng đã chuyển hóa dần thành động năng. Khi con lắc chuyển động từ B đến C động năng đã chuyển hóa dần thành thế năng.

– Cơ năng của tay đã chuyển hóa thành nhiệt năng của miếng kim loại.

– Nhiệt năng của không khí và hơi nước đã chuyển hóa thành cơ năng của nút.

(BAIVIET.COM)