Giải bài C2 Trang 92 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 92 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.

Đề bài C2 Trang 92 SGK Vật lý lớp 8:

Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa ?

Lời giải câu C2 Trang 92 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C2 Trang 92 SGK Vat ly lop 8 – Loi giai

(BAIVIET.COM)