Giải bài C2 Trang 89 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 89 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt.

Đề bài C2 Trang 89 SGK Vật lý lớp 8:

Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80ºC xuống 20ºC. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ ?

Lời giải câu C2 Trang 89 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C2 Trang 89 SGK Vat ly lop 8 - Loi giai

(BAIVIET.COM)