Giải bài C2 Trang 84 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 84 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng.

Đề bài C2 Trang 84 SGK Vật lý lớp 8:

Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật ?

Lời giải câu C2 Trang 84 SGK Vật lý lớp 8:

Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng cần cung cấp càng lớn.

BAIVIET.COM