Giải bài C2 Trang 8 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 8 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 2: Vận tốc.

Đề bài C2 Trang 8 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy tính quãng đường mỗi học sinh chạy được trong 1 giây và ghi kết quả vào cột 5.

Trong trường hợp này, quãng đường chạy được trong 1 giây gọi là vận tốc.

Lời giải câu C2 Trang 8 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C2Trang 8 SGK Vat ly lop 8 - Loi giai

(BAIVIET.COM)