Giải bài C2 Trang 77 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 77 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 22: Dẫn nhiệt.

Đề bài C2 Trang 77 SGK Vật lý lớp 8:

Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào ?

Lời giải câu C2 Trang 77 SGK Vật lý lớp 8:

Theo thứ tự từ A đến B : a, b, c, d và e.

BAIVIET.COM