Giải bài C2 Trang 75 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 75 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 21: Nhiệt năng.

Đề bài C2 Trang 75 SGK Vật lý lớp 8:

Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để minh họa việc làm tăng nhiệt năng của một vật bằng cách truyền nhiệt.

Lời giải câu C2 Trang 75 SGK Vật lý lớp 8:

Rót nước nóng vào một cái cốc, cái cốc nóng lên do sự truyền nhiệt từ nước sang cốc.

BAIVIET.COM