Giải bài C2 Trang 71 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 71 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Đề bài C2 Trang 71 SGK Vật lý lớp 8:

Các học sinh tương tự với những hạt nào trong thí nghiệm của Brao-nơ?

Lời giải câu C2 Trang 71 SGK Vật lý lớp 8:

Các học sinh tương tự với những phân tử nước trong thí nghiệm của Brao-nơ.

(BAIVIET.COM)