Giải bài C2 Trang 52 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 52 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 15: Công suất.

Đề bài C2 Trang 52 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C2 Trang 52 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C2 Trang 52 SGK Vật lý lớp 8:

Có thể thực hiện được theo phương án c) hoặc d) đều đúng.

So sánh thời gian của hai người để thực hiện được cùng một công, ai làm việc mất ít thời gian hơn (thực hiện công nhanh hơn) thì người đó làm việc khỏe hơn hoặc so sánh công của hai người thực hiện trong cùng một thời gian, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

BAIVIET.COM