Giải bài C2 Trang 51 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C2 Trang 51 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 16: Ròng rọc.

Đề bài C2 Trang 51 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C2 Trang 51 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C2 Trang 51 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C2 Trang 51 SGK Vat ly lop 6 - Loi giai

(BAIVIET.COM)