Giải bài C2 Trang 50 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 50 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 14: Định luật về công.

Đề bài C2 Trang 50 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy so sánh hai quãng đường đi được s1 và s2.

Lời giải câu C2 Trang 50 SGK Vật lý lớp 8:

Ta có: s2 = 2s1

BAIVIET.COM