Giải bài C2 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 1: Chuyển động cơ học.

Đề bài C2 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy tìm ví dụ về chuyển động cơ học, trong đó vật được chọn làm mốc.

Lời giải câu C2 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8:

Học sinh tụ do ví dụ: chẳng hạn như chọn vật mốc là cột điện, ô tô chuyển động so với cột điện, em đi học là chuyển động so với ngôi nhà, vận động viên đang chạy là chuyển động so với vạch xuất phát…

BAIVIET.COM