Giải bài C2 Trang 48 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C2 Trang 48 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 15: Đòn bẩy.

Đề bài C2 Trang 48 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C2 Trang 48 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C2 Trang 48 SGK Vật lý lớp 6:

Tùy theo học sinh làm thí nghiệm và ghi kết quả vào bảng 15.1.

(BAIVIET.COM)