Giải bài C2 Trang 46 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 46 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 13: Công cơ học.

Đề bài C2 Trang 46 SGK Vật lý lớp 8:

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau :

– Chỉ có “công cơ học” khi có …(1)… tác dụng vào vật và làm cho vật …(2)…

– Công cơ học là công của lực (khi một vật tác dụng lực và lực này sinh công thì ta có thể nói công đó là công của vật).

– Công cơ học thường gọi tắt là công.

Lời giải câu C2 Trang 46 SGK Vật lý lớp 8:

– Chỉ có “công cơ học” khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực.

– Công cơ học là công của lực (khi một vật tác dụng lực và lực này sinh công thì ta có thể nói công đó là công của vật).

– Công cơ học thường gọi tắt là công.

(BAIVIET.COM)