Giải bài C2 Trang 43 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 43 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 12: Sự nổi.

Đề bài C2 Trang 43 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C2 Trang 43 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C2 Trang 43 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C2 Trang 43 SGK Vat ly lop 8 - Loi giai

(BAIVIET.COM)