Giải bài C2 Trang 42 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C2 Trang 42 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 13: Máy cơ đơn giản.

Đề bài C2 Trang 42 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C2 Trang 42 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C2 Trang 42 SGK Vật lý lớp 6:

(1) ít nhất bằng

(BAIVIET.COM)