Giải bài C2 Trang 41 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 41 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 11: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét.

Đề bài C2 Trang 41 SGK Vật lý lớp 8:

Thể tích (V) của vật được tính như thế nào ?

V = ….. – …..

Lời giải câu C2 Trang 41 SGK Vật lý lớp 8:

Thể tích (V) của vật bằng thể tích của phần nước dâng lên trong bình khi nhúng vật chìm trong nước:

V = V2 – V1

(BAIVIET.COM)