Giải bài C2 Trang 36 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 36 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét.

Đề bài C2 Trang 36 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy chọn từ thích hợp cho chỗ trống trong kết luận sau :

Kết luận: Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ ………

Lời giải câu C2 Trang 36 SGK Vật lý lớp 8:

Một vật nhúng trong chất lòng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên trên (theo phương thẳng đứng).

(BAIVIET.COM)