Giải bài C2 Trang 32 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 32 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 9: Áp suất khí quyển.

Đề bài C2 Trang 32 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C2 Trang 32 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C2 Trang 32 SGK Vật lý lớp 8:

Nước không chảy ra khỏi ống vì áp lực của không khí tác dụng vào nước từ dưới lên lớn hơn trọng lượng của cột nước (áp lực của không khí bằng trọng lượng của cột nước cao 10, 37m).

(BAIVIET.COM)