Giải bài C2 Trang 28 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 28 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 8: Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau.

Đề bài C2 Trang 28 SGK Vật lý lớp 8:

Có phải chất lỏng chỉ tác dụng áp suất lên bình theo một phương như chất rắn không ?

Lời giải câu C2 Trang 28 SGK Vật lý lớp 8:

Chất lỏng gây áp suất lên bình theo mọi phương chứ không theo một phương như chất rắn.

BAIVIET.COM