Giải bài C2 Trang 21 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 21 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 6: Lực ma sát.

Đề bài C2 Trang 21 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy tìm thêm ví dụ về lực ma sát lăn trong đời sống và kĩ thuật.

Lời giải câu C2 Trang 21 SGK Vật lý lớp 8:

– Lực ma sát lăn trong đời sống : Khi lăn một thùng phuy trên mặt sàn, lực ma sát giũa vỏ thùng phuy với mặt sàn là lực ma sát lăn.

– Lực ma sát lăn trong kĩ thuật : Lực ma sát giữa các viên bi trong ổ bi với thành đỡ của ổ bi là lực ma sát lăn.

BAIVIET.COM