Giải bài C2 Trang 12 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 12 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều.

Đề bài C2 Trang 12 SGK Vật lý lớp 8:

Trong những chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động đều, không đều ?

a) Chuyển động của đầu cánh quạt máy khi quạt đang chạy ổn định.

b) Chuyển động của ôtô khi khởi hành.

c) Chuyển động của xe đạp khi xuống dốc.

d) Chuyển động của tàu hỏa khi vào ga.

Lời giải câu C2 Trang 12 SGK Vật lý lớp 8:

– a) là chuyển động đều.

Giải thích: Vì khi quạt quay ổn định thì vận tốc của cánh quạt có độ lớn không đổi theo thời gian.

– b), c), d) là những chuyển động không đều.

Giải thích: Vì khi khởi hành, xuống dốc hay vào ga thì vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian (theo thứ tự là tăng dần, tăng dần và giảm dần).

(BAIVIET.COM)