Giải bài C12* Trang 34 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C12* Trang 34 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 9: Áp suất khí quyển.

Đề bài C12* Trang 34 SGK Vật lý lớp 8:

Tại sao không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = d.h ?

Lời giải câu C12* Trang 34 SGK Vật lý lớp 8:

Không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = d.h vì độ cao của lớp khí quyển không xác định được chính xác và trọng lượng riêng của không khí cũng thay đổi theo độ cao.

(BAIVIET.COM)